Skip i'r cynnwys

Bydysawd Fortnite - Gofod Gamer ar gyfer Chwaraewyr Fortnite

Rydym yn croesawu chi i Bydysawd Fortnite, cornel y Rhyngrwyd lle byddwch chi'n dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer eich hoff gêm fideo. A ydych chi'n cael problemau FPS ac eisiau gweld sut i wneud iddo fynd yn gyflymach? ¡Mae gennym ni ganllaw i chi! Eisiau gwybod pa eitemau fydd ar werth yn y siop heddiw? Mae gennym yr adran i chi. Yna Rydyn ni'n mynd i ddangos y canllawiau mwyaf poblogaidd i chi gan ddefnyddwyr y gymuned wych hon. Croeso!

Canllawiau Sylfaenol Fortnite

Os ydych chi'n chwarae Fortnite yn aml, mae angen i chi wybod popeth a drafodwyd gennym yn yr erthyglau hyn. P'un a ydych chi'n chwaraewr newydd neu arbenigwr, bydd y canllawiau hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer eich datblygiad yn y gêm 😉

Newyddion Fortnite

Sïon, dirgelion, diweddariadau... Mae byd Fortnite yn llawer mwy na gêm fideo yn unig. Gyda'r adran hon byddwch bob amser yn gyfoes ar bopeth sy'n digwydd yn Fortnite!

Canllawiau ar gyfer Fortnite

Nid yw pob canllaw mor sylfaenol â'r rhai yr ydym wedi'u dangos i chi o'r blaen! Ond gyda'r rhai a welwch isod, bydd eich profiad Fortnite yn llawer mwy cyflawn a hwyliog.

Offer ar gyfer Fortnite

Ydych chi eisiau gweld eich ystadegau a'ch gemau olaf? Cymharwch nhw â rhai eich ffrindiau? gwneudNeu efallai eich bod chi eisiau defnyddio ein darganfyddwr croen? Yn yr adran hon fe welwch yr holl offer yr ydym wedi'u datblygu ar gyfer Fortnite Universe yn unig, yn dilyn awgrymiadau ein defnyddwyr. Gobeithiwn y byddwch yn eu mwynhau! Ac os oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer teclyn newydd, gallwch chi adael sylw i ni 🙂

Beth yw Fortnite?

Oni bai eich bod wedi bod heb fynediad i'r Rhyngrwyd am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydych chi eisoes yn gwybod beth yw Fortnite. Ond i'r rhieni hynny sydd eisiau gwybod beth mae eu plant yn ei chwarae, rydyn ni'n mynd i roi cyflwyniad byr i chi.

Fortnite Mae'n gêm goroesi lle Mae 100 o chwaraewyr yn brwydro yn erbyn ei gilydd i fod yr un olaf i sefyll. Mae'n gêm gyflym, llawn bwrlwm, nid yn annhebyg i The Hunger Games, lle mae strategaeth yn hanfodol ar gyfer goroesi. Amcangyfrifir bod 125 miliwn o chwaraewyr yn Fortnite.

gêm fideo fortnite

Mae chwaraewyr yn parasiwtio i ynys fechan, yn arfogi eu hunain â bwyell ac mae'n rhaid iddynt chwilio am fwy o arfau, gan osgoi storm fellt marwol ar yr un pryd. Wrth i chwaraewyr gael eu dileu, mae'r cae chwarae hefyd yn crebachu, sy'n golygu bod y chwaraewyr yn agosach at ei gilydd. Mae diweddariadau sy'n manylu ar farwolaeth chwaraewr arall yn ymddangos o bryd i'w gilydd ar y sgrin: "Lladdodd X Y gyda grenâd", gan ychwanegu at yr ymdeimlad o frys. Er bod y gêm yn rhad ac am ddim, mae angen i chi greu cyfrif ar Gemau Epic.

Mae elfen gymdeithasol i'r gêm, fel gall defnyddwyr chwarae mewn grwpiau o ddau neu fwy o bobl a sgwrsio â'i gilydd ar glustffonau neu sgwrs destun yn ystod gameplay. Fortnite yw'r gêm a wyliwyd fwyaf yn hanes YouTube. Mae yna nifer o ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol poblogaidd neu bersonoliaethau YouTube sydd hefyd yn chwarae'r gêm ac yn cynnig tiwtorialau ar sut i gael sgôr uwch.

Y pryder mwyaf i rieni plant sy'n chwarae gemau yw amser sgrin. Oherwydd natur ymdrochol y gêm, bydd rhai plant yn ei chael hi'n anodd rhoi'r gorau i chwarae. Gall gemau ddod i ben mewn eiliadau, neu os yw'r defnyddiwr yn cyrraedd lefel uchel, gall deimlo'n hanfodol parhau i chwarae.